Henkilötietojen käsittely

Harrastuskausikortti – Liikuntaa yli lajirajojen! on Turun Jyry ry:n voimistelujaoston koordinoima hanke, jossa on mukana Turun alueen liikunta- ja urheiluseuroja. Harrastuskausikortille on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön hanketuki. Verkkosivustomme osoite on: https://www.harrastuskausikortti.fi.

Harrastuskausikortti – Liikuntaa yli lajirajojen! -hankkeen toimintaa varten kerätään hankkeeseen osallistuvien yhteistyöseurojen tietoja sekä hankkeeseen osallistuvien lasten ja heidän huoltajiensa yhteystietoja. Henkilökohtaisia tietoja ylläpitää Harrastuskausikortti – Liikuntaa yli lajirajojen! -hankkeen koordinaattoritaho Turun Jyry ry:n (0997186-6) voimistelujaosto.

Henkilökohtaisia tietoja käytetään harrastuskausikortin ilmoittautumisten yhteydessä sekä Harrastuskausikortti – Liikuntaa yli lajirajojen! -hankkeen vaatimissa viestintä- ja yhteydenpitotoiminnoissa. Hankkeeseen osallistuvien lasten ja heidän huoltajiensa yhteystiedot välitetään eteenpäin hankkeen toiminnassa mukana oleville yhteistyöseuroille osallistujaseurantaa ja yhteydenpitoa varten. Henkilökohtaisia tietoja ei välitetä eteenpäin muille osapuolille.

Henkilökohtaiset tiedot on kerätty henkilöltä itseltä oman ilmoituksen perusteella tai alaikäisen osalta huoltajan ilmoituksen perusteella. Yhteistyöseurojen tietoja ovat taustayhteisö (urheiluseura) sekä seuran yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Harrastuskausikortin ostajien ja hankkeen yhteistyöseurojen toimintaan osallistuvien henkilökohtaisia tietoja ovat henkilön nimi ja ikä sekä lapsen huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilökohtaisia tietoja säilytetään sähköisessä muodossa ja ne ovat suojattu ulkopuolisilta. Hankkeen koordinaattoritaholla ja hankkeen yhteistyöseurojen yhteyshenkilöillä on oikeus ylläpitää ja käyttää kerättyjä tietoja. Henkilökohtaisia tietoja säilytetään siihen asti, kun hankkeen toiminta ja raportointi sitä edellyttävät.